Velkommen i Bowling KlubbenMedlemskabet gælder til man skriftligt eller mundtligt udmelder sig til kassereren, og afleverer/sender sit medlemskort.


Udmeldingen kan ske til den 1. i den kommende måned.


Klubbens sæson er fra 1. januar til 31. december.


Det er også inden for disse perioder at turneringerne afvikles.


Der er ferie i juni og juli måned, disse måneder er kontingentfrie.

Kontingentet er fordelt over 10 måneder, uanset spilledage.
Ved indmeldelsen betales det første kontigent, kontingentet betales månedsvis forud.


Kontingentet betales via homebanking eller, hvis man ikke har det, på indbetalingskort.

HOMEBANKING NR. 6864-1021545

Mobile Pay nr. 507658


Ved et medlemskab får man mulighed for at spille 1 time om ugen inden for de timer klubben har til rådighed, dog fordelt på den måde at seniorer over 60 år spiller i dagtimerne, og øvrige medlemmer i aftentimerne.


Inkl. i medlemskabet er også skoleje.


Ud over dette, kan man ved at vise sit medlemskort, leje en bane til en specialpris. Se opslag i cafeteriet, eller spørg personalet. Dette tilbud gælder alle dage og aftener, ud over de tider der i forvejen er til nedsatte priser.

Turneringer.

For at deltage i turneringer skal medlemmet have et licenskort udstedt af Dansk Bowling Union.
Dette licenskort er personligt og skal altid medbringes til kampe (Licenskort fås gennem klubben mod et gebyr, og fornyes hvert halve år.)

Ved deltagelse i turneringer skal medlemmerne selv betale for leje af baner, prisen kan være forskellig i de enkelte haller. Der udover skal spillerne betale for leje af sko.


Baneområdet må kun betrædes med bowlingsko, man må ikke forlade området med disse sko på.


Spillerne skal være ens påklædte. Der skal spilles i klubtrøje og med sorte, korte eller lange benklæder/nederdele.


Under turneringer må baneområdet ikke forlades uden dommerens tilladelse.


Der må ikke drikkes alkoholiske drikke, og der må ikke ryges. Dette gælder også under trænning.

Ved turneringer gælder i øvrigt Dansk Bowling Unions turneringsregler.
Disse står i turneringsplanerne fra Fyens Bowling Union.

Vis hensyn til medspillerne.

Husk reglen om at der tages hensyn til den spiller der spiller på den nærmeste bane, både til højre og venstre, på den måde at man venter med at træde frem på banen til vedkommende spiller har kastet bowlingkuglen. Dette gælder både under turneringer og træning.

I øvrigt gælder Fyens Bowling Unions love, regler og bestemmelser som helhed for klubben.