Ja hvordan er det lige vi noterer resultatet ned ?