Generalforsamling 31. Januar 2018

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Onsdag den 31. Januar 2018 kl. 19.00 i MIC.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Valg af 2 stemme tællere

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Regnskab ved kassereren, samt budget for 2018

 

  1. Behandling af indkommende forslag:

Indkommende forslag skal være formand Frede Lohmann skriftligt i hænde senest tirsdag den 23. januar 2018.

 

  1. På valg er:

 

Til bestyrelsen:

På valg:

           Formand: Frede Lohmann

           Best. Medlem: Flemming Rasmussen

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

           Ani Klausen

          John Westergaard Hansen

 

Valg af bilagskontrollant

På valg:

           Herbert Strange ( 2 år )

 

Valg af bilagskontrollant suppleant:

På valg:

           Merethe Saugmann

 

  1. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en øl og et par snitter.

 

 

Bestyrelsen BKM2002